LA INFORMACIÓ, EL VALOR MÉS PREUAT DE L'EMPRESA

En un món marcat per la competitivitat, disposar de la informació adequada en el moment precís és una cosa absolutament necessària per a garantir la correcta presa de decisions en les nostres empreses. Aquest és el principi del camí cap a l’èxit.

La informació resideix en multitud de suports, no tan sols en els tradicionals sistemes informàtics ERP’s, portals, etc. En realitat el gran volum d’informació resideix en fulls de càlcul, correus electrònics, documents en diferents tipus de formats (docx, pptx, pdf, etc) , imatges, documents en paper, o , …, al cap dels empleats.

Aquesta informació cal capturar-la. Faci’s aquestes preguntes

Sap vostè de quina informació disposa en la seva empresa?

Sap el que li costaria localitzar aquesta informació en un moment puntual?

Aquesta informació cal gestionar-la, classificar-la.

Quanta d’aquesta informació s’aprofita?

S’utilitza la informació correcta?

Aquesta informació ha d’arribar, s’ha de compartir
Disposen els empleats de la informació adequada en el moment precís?
A més, l’empresa no és una illa. Disposa dels canals adequats per a comunicar-se amb clients, socis o proveïdors?

SOL·LICITI UNA CONSULTORIA

Skip to content