Política d'accessibilitat

CABODIA s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://cabodia.cat/

Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible per la següent raó:

A) Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]
Podrien existir falles puntuals d’edició en alguna pàgina web.
B) Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 13 de gener de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa desenvolupadora del lloc web: NOMINALIA SL

Observacions i dades de contacte
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
A través de l’adreça de correu electrònic info@cabodia.cat o a través del número de telèfon (+34) 605 682 472.

Pot presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada
Contingut opcional
Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, el contrast, el fons i el tipus de lletra mitjançant l’ús d’un connector d’accessibilitat específic situat en el lloc web i que es pot identificar mitjançant aquest icona.

A més, pot utilitzar les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitja canviar la mida de lletra del text en els principals navegadors gràfics, utilitzi els següents menús:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
Per modificar la mida de tot a la pàgina:

Ctrl + + per augmentar-la
Ctrl + – per disminuir-la
Ctrl + 0 restaura la mida original del text
El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome per a mòbils, Firefox per a mòbils, Safari per a mòbils, Opera Mini i navegador natatiu d’Android.

Skip to content